:


: nobody's perfect [naruto]
: NC-21
: FRPG ( )
: , , ? , .
, , , , ?


nobody's perfect [naruto]:
Hustler -   Let's play!


, ! .


» nobody's perfect [naruto] »  »  #6


#6

251 300 794

251

, ))

0

252

Uchiha Itachi, !

0

253

Uchiha Madara, !

0

254

Sai ():

,

.
Neitanel` De La'Fuente, , )

0

255

, ,

, , . , ,

0

256

Alessandra Waldorf ():

.

.. )

0

257

Sai,
- , ? ))
, ? )

0

258

Uchiha Itachi,
Alessandra Waldorf, !!! ==

0

259

Neitanel` De La'Fuente ():

, , . , ,

, ??)

0

260

Uchiha Itachi ():

- , ? ))
, ? )

!
... , )

0

261

Neitanel` De La'Fuente,
? .., )
?

0

262

Uchiha Madara ():


, !

Uchiha Madara ():


, !

0

263

Sai,
.., )

0

264

, , !

0

265

Uchiha Itachi, ?)

0

266

Sai ():

, ??)

, , , , -

, 18
Uchiha Itachi, ?
? ,

0

267

Uchiha Madara,

0

268

Neitanel` De La'Fuente ():

, , , , -
, 18

. , ?
!

0

269

.. d

0

270

Uchiha Madara ():

, ,

0

271

Sai ():

. , ? !

,
Uchiha Madara, !!!

0

272

Uchiha Madara, !!

0

273

Alessandra Waldorf,

0

274

Neitanel` De La'Fuente,

0

275

Uchiha Madara, ?? !! )

0

276

Uchiha Madara, !

0

277

Sai, Ũ

, ,

0

278

! !

0

279

Uchiha Madara, -

0

280

Alessandra Waldorf, , ! !
http://www.power.ee/

0

281

Uchiha Madara,

0

282

, , ...

0

283

Alessandra Waldorf, , , ,

0

284

Sai,
, ? ) ?

Neitanel` De La'Fuente ():

?
? ,

- . , .
, , )

0

285

Uchiha Madara, Sai,  ...=\

0

286

Neitanel` De La'Fuente, )

0

287

0

288

Uchiha Madara ():


Alessandra Waldorf, , !!! !!

0

289

Neitanel` De La'Fuente, , !

0

290

Uchiha Itachi,
Uchiha Madara,
Sai,
Alessandra Waldorf, ?

0

291

Uchiha Madara, , !

0

292

, ,

0

293

Uchiha Madara ():


!

0

294

Neitanel` De La'Fuente ():

... )

0

295

,
, )

0

296

Uchiha Madara ():


0

297

Uchiha Itachi, ,
Uchiha Madara,

0

298

0

299

Neitanel` De La'Fuente, ?)

0

300

!

0


» nobody's perfect [naruto] »  »  #6