:


: nobody's perfect [naruto]
: NC-21
: FRPG ( )
: , , ? , .
, , , , ?


nobody's perfect [naruto]:
Hustler -   Let's play!


, ! .


» nobody's perfect [naruto] »  »  #6


#6

301 350 794

301

Sai, ,

0

302

Neitanel` De La'Fuente, ))))

0

303

0

304

0

305

Suigetsu,
Uchiha Madara, , !

0

306

0

307

Uchiha Madara, !!

0

308

Neitanel` De La'Fuente, !

0

309

Sai, ...

, ,

0

310

-

0

311

Neitanel` De La'Fuente, )
Uchiha Madara, !!!!!!!
Suigetsu,

0

312

,

0

313

Uchiha Madara,

0

314

.. **

0

315

, ?!?!?!?!?

0

316

Uchiha Madara,
!
Suigetsu, )

0

317

Suigetsu, , , , !

0

318

!

0

319

0

320

Uchiha Madara, ! , !

0

321

.

+1

322

Uchiha Madara,

0

323

!!!

0

324

Uchiha Madara ():

0

325

0

326

Uchiha Madara, !

0

327

Sakura [x], !

0

328

Uchiha Madara,

/ , /

0

329

Uchiha Madara, Sai, ,
Sakura [x], ?-

0

330

Sai,
?

0

331

0

332

Sakura [x], , - ))

Neitanel` De La'Fuente ():

,

  )

0

333

0

334

, "

0

335

,

0

336


  http://i40.tinypic.com/nvv3uf.jpg

0

337

Uchiha Madara ():

. !

0

338

Sakura [x] ():


...

0

339

Sai,
Sakura [x],

0

340

Suigetsu,
, ? , ?
/ -/
Neitanel` De La'Fuente,
)

0

341

Suigetsu,

0

342

,

Sakura [x] ():

/ -/


Sakura [x], ?

0

343

Neitanel` De La'Fuente, !!!

0

344

Sai, Uchiha Madara, !!!
???

0

345

Neitanel` De La'Fuente, , !

0

346

Neitanel` De La'Fuente,
)

Neitanel` De La'Fuente ():

, .

0

347

Uchiha Madara, !!!!

0

348

Sakura [x] ():

, ? , ?
/ -/

, . * *

0

349

Sakura [x] ():

, .

!!!

0

350

! !

0


» nobody's perfect [naruto] »  »  #6